Banner

Zarządzanie szkołą nigdy nie było tak proste!

Poznaj wszystkie funkcje systemu EduSky. Zobacz potencjał rozwiązania.

ScrollDown
 1. Właściciel
 2. Sekretariat
 3. Nauczyciel
 4. Uczeń/Opiekun

Saldo i zadłużenie umowy

 • Zestawienie wymaganych płatności
 • Zestawienie wpłat dla umowy
 • Zestawienie rat
 • Wyliczanie aktualnego salda oraz zaległości

Obsługa wpłat z banków

 • Ładowanie wpłat z plików
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie podanego identyfikatora umowy
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie numeru konta osoby wpłacającej
 • Zapisywanie podsumowania dla wczytanych paczek – ilość wpłat i ich wartość
 • Możliwość edycji wpłaty bankowej i powiązanie jednej wpłaty z dwoma lub większymi ilościami umów (w przypadku gdy wpłata dotyczy wielu osób)

Zarządzanie pozostałymi kontaktami z uczniami

 • Dodawanie spotkań
 • Dodawanie dodatkowych informacji kontaktowych
 • Dodawanie notatek
 • Dodawanie innych zadań
 • Przypisanie do lekcji pokazowych
 • Prezentacja wszystkich wydarzeń w formie linii czasu

Wystawianie faktur VAT

 • Wystawianie faktur VAT
 • Wystawianie faktur bez VAT
 • Integracja z GUS – pobieranie danych o firmie na podstawie NIP
 • Wystawienia faktur na podstawie towarów z magazynu, usług oraz własnych pozycji
 • Automatyczne tworzenie dokumentów wpłaty umów na podstawie faktury

Odwoływanie zaplanowanych zajęć

 • Wskazywanie zastępstw
 • Dodawanie nowych zajęć
 • Uzupełnianie obecności na zajęciach
 • Automatyczne wypełnianie zajęć

Obsługa wiadomości e-mail oraz SMS

 • Wysyłanie wiadomości do indywidualnych uczniów lub grup oraz bezpośrednio do osób zapisanych w systemie (uczniów, rodziców, opiekunów)
 • Możliwość wglądu do listy wysłanych wiadomości
 • Możliwość sprawdzenia statusu wiadomości
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości na temat wydarzeń, rozwiązań umów oraz dodania danych do logowania

Dodawanie i edycja wydarzeń

 • Dodawanie nazwy i opisu wydarzeń
 • Dodawanie załączników do wydarzeń (plakat)
 • Sprecyzowanie kogo dotyczy wydarzenie (kurs/grupa/uczeń)
 • Przesyłanie powiadomień na temat wydarzeń (email, SMS) oraz ich harmonogramu
 • Tworzenie różnych kategorii wydarzeń
 • Możliwość określania wielkości grup
 • Możliwość samodzielnego dopisywania do wydarzeń opiekunów i uczniów
 • Wiązanie wydarzeń z zajęciami – umożliwienie w ten sposób utworzenia planowanych wydarzeń dydaktycznych (sprawdziany, lekcje pokazowe)

Zarządzanie nauczycielami

 • Wyznaczanie zastępstw jednorazowych i okresowych w podanym okresie
 • Dodawanie spotkań
 • Dodawanie notatek
 • Dodawanie innych zadań
 • Prezentacja wszystkich wydarzeń w formie linii czasu

Plan zajęć

 • Automatyczne tworzenie planu na podstawie terminów zajęć poszczególnych grup
 • Wskazywanie kolizji sal (sal zajętych)
 • Wskazywanie kolizji nauczycieli (zajętych nauczycieli)
 • Dodawanie dni wolnych od pracy
 • Tworzenie dynamicznych zajęć (nie wynikających z planu) 
 • Wskazywanie zastępstw jednorazowych oraz okresowych
 • Wskazywanie odrabianych zajęć przez uczniów
 • Wskazywanie lekcji pokazowych

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • lektorami

Kontynuacja nauki

 • Możliwość określenia sugerowanego kursu następnego
 • Ręczne wskazywanie sugerowanego kursu następnego dla ucznia 
 • Przedłużanie umów / tworzenie zapisów na kolejny rok na podstawie sugerowanych kursów następnych

Zarządzanie umowami / zapisami oraz uczniami

 • Zarządzanie zgodami
 • Zarządzanie informacjami dodatkowymi
 • Zarządzanie rodzajami płatności (gotówka, rozkładanie na raty, itp.)
 • Zarządzanie promocjami
 • Zarządzanie informacjami dodatkowymi (uczulenia, obecna klasa, itp)
 • Zarządzanie „źródłami pochodzenia”, czyli informacjami o wiedzy na temat szkoły
 • Przygotowanie szablonu umowy / zapisu na podstawie przekazanego wzorca
 • Generowanie umów / zapisów do wydruku
 • Rozwiązywanie umów z wyliczaniem salda

Zarządzanie kursami

 • Definiowanie dowolnych przedmiotów
 • Określanie czasu jednostki lekcyjnej
 • Wybór poziomów nauczania
 • Dodawanie kosztów materiałów szkoleniowych i innych kosztów
 • Sugerowanie kursu następnego
 • Definiowanie wielu cen kursu i wartości pierwszej wpłaty (dla płatności ratalnych)
 • Określanie liczby zajęć w roku w zależności od ceny
 • W kontekście umowy, możliwość kalkulacji ceny kursu w oparciu o ilość przeprowadzonych i pozostałych zajęć

Obsługa wpłat z banków

 • Ładowanie wpłat z plików
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie podanego identyfikatora umowy
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie numeru konta osoby wpłacającej
 • Zapisywanie podsumowania dla wczytanych paczek – ilość wpłat i ich wartość
 • Możliwość edycji wpłaty bankowej i powiązanie jednej wpłaty z dwoma lub większymi ilościami umów (w przypadku gdy wpłata dotyczy wielu osób)

Rozliczenia z nauczycielami

 • Możliwość prowadzenia rozliczeń z nauczycielami na poziomie stawek określanych globalnie (dla całej szkoły), stawek dla poszczególnych grup  lub stawek na poziomie zajęć
 • Możliwość prowadzenia rozliczeń za zajęcia na podstawie ilości osób w grupie oraz czasu trwania zajęć
 • Generowanie rozliczeń za zrealizowane zajęcia oraz przewidziane koszty zajęć nadchodzących

Magazyny

 • Definiowanie magazynów
 • Definiowanie kategorii towarów i usług
 • Dodawanie i edycja towarów i usług
 • Tworzenie dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ)
 • Tworzenie automatyczne dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ) na podstawie faktur zakupu i sprzedaży
 • Możliwość przekazywania towarów na stan pojedynczego ucznia
 • Możliwość zbiorczego przekazywania towarów na stan uczniów danej grupy oraz tworzenie zestawień listy materiałów do przekazania dla nauczycieli

Rozliczenia gotówkowe

 • Obsługa wpłat
 • Obsługa wypłat
 • Tworzenie raportów kasowych wg. zadanych dat

Zarządzanie ocenami

 • Określanie skali ocen
 • Dodawanie wagi ocen
 • Dodawanie ocen

Zarządzanie obecnościami uczniów na zajęciach

 • Wyznaczanie zastępstw
 • Usprawiedliwianie nieobecności

Tworzenie grup

 • Dodawanie nauczycieli do grupy
 • Dodawanie sal
 • Dodawanie daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupy
 • Dodawanie uczniów do grupy
 • Ustalanie tygodniowego planu zajęć grupy

Zarządzanie zasobami szkoły

 • Zarządzanie salami lekcyjnymi
 • Zarządzanie pomocami dydaktycznymi, których można użyć w trakcie prowadzenia zajęć

Uzupełnianie zajęć

 • Dodawanie do zajęć obecności, nieobecności i spóźnień
 • Dodawanie opisów zajęć
 • Dodawanie prac domowych
 • Dodawanie ocen opisowych
 • Dodawanie uwag
 • Dodawanie informacji o wykorzystanych narzędziach dydaktycznych (książki, płyty, filmy, itp)
 • Automatyczne wypełnianie zajęć (opcjonalnie)

Zarządzanie użytkownikami

 • Udostępnianie uczniom i rodzicom/opiekunom możliwości logowania (tzw. użytkownik systemowy)
 • Możliwość nadawania haseł o określonej strukturze
 • Możliwość blokowania konta

Zarządzanie rodzicami/opiekunami

 • Dodawanie jednego lub dwóch opiekunów
 • Dodawanie danych kontaktowych oraz dedykowanych numerów do wiadomości SMS
 • Dodawanie specjalnych numerów do umowy/zapisów (tzw. ICE)
 • Przypisanie jednego opiekuna do jednego lub wielu uczniów

Saldo i zadłużenie umowy

 • Zestawienie wymaganych płatności
 • Zestawienie wpłat dla umowy
 • Zestawienie rat
 • Wyliczanie aktualnego salda oraz zaległości

Zarządzanie pozostałymi kontaktami z uczniami

 • Dodawanie spotkań
 • Dodawanie dodatkowych informacji kontaktowych
 • Dodawanie notatek
 • Dodawanie innych zadań
 • Przypisanie do lekcji pokazowych
 • Prezentacja wszystkich wydarzeń w formie linii czasu

Wystawianie faktur VAT

 • Wystawianie faktur VAT
 • Wystawianie faktur bez VAT
 • Integracja z GUS – pobieranie danych o firmie na podstawie NIP
 • Wystawienia faktur na podstawie towarów z magazynu, usług oraz własnych pozycji
 • Automatyczne tworzenie dokumentów wpłaty umów na podstawie faktury

Odwoływanie zaplanowanych zajęć

 • Wskazywanie zastępstw
 • Dodawanie nowych zajęć
 • Uzupełnianie obecności na zajęciach
 • Automatyczne wypełnianie zajęć

Obsługa wiadomości e-mail oraz SMS

 • Wysyłanie wiadomości do indywidualnych uczniów lub grup oraz bezpośrednio do osób zapisanych w systemie (uczniów, rodziców, opiekunów)
 • Możliwość wglądu do listy wysłanych wiadomości
 • Możliwość sprawdzenia statusu wiadomości
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości na temat wydarzeń, rozwiązań umów oraz dodania danych do logowania

Dodawanie i edycja wydarzeń

 • Dodawanie nazwy i opisu wydarzeń
 • Dodawanie załączników do wydarzeń (plakat)
 • Sprecyzowanie kogo dotyczy wydarzenie (kurs/grupa/uczeń)
 • Przesyłanie powiadomień na temat wydarzeń (email, SMS) oraz ich harmonogramu
 • Tworzenie różnych kategorii wydarzeń
 • Możliwość określania wielkości grup
 • Możliwość samodzielnego dopisywania do wydarzeń opiekunów i uczniów
 • Wiązanie wydarzeń z zajęciami – umożliwienie w ten sposób utworzenia planowanych wydarzeń dydaktycznych (sprawdziany, lekcje pokazowe)

Zarządzanie nauczycielami

 • Wyznaczanie zastępstw jednorazowych i okresowych w podanym okresie
 • Dodawanie spotkań
 • Dodawanie notatek
 • Dodawanie innych zadań
 • Prezentacja wszystkich wydarzeń w formie linii czasu

Plan zajęć

 • Automatyczne tworzenie planu na podstawie terminów zajęć poszczególnych grup
 • Wskazywanie kolizji sal (sal zajętych)
 • Wskazywanie kolizji nauczycieli (zajętych nauczycieli)
 • Dodawanie dni wolnych od pracy
 • Tworzenie dynamicznych zajęć (nie wynikających z planu) 
 • Wskazywanie zastępstw jednorazowych oraz okresowych
 • Wskazywanie odrabianych zajęć przez uczniów
 • Wskazywanie lekcji pokazowych

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • lektorami

Kontynuacja nauki

 • Możliwość określenia sugerowanego kursu następnego
 • Ręczne wskazywanie sugerowanego kursu następnego dla ucznia 
 • Przedłużanie umów / tworzenie zapisów na kolejny rok na podstawie sugerowanych kursów następnych

Zarządzanie umowami / zapisami oraz uczniami

 • Zarządzanie zgodami
 • Zarządzanie informacjami dodatkowymi
 • Zarządzanie rodzajami płatności (gotówka, rozkładanie na raty, itp.)
 • Zarządzanie promocjami
 • Zarządzanie informacjami dodatkowymi (uczulenia, obecna klasa, itp)
 • Zarządzanie „źródłami pochodzenia”, czyli informacjami o wiedzy na temat szkoły
 • Przygotowanie szablonu umowy / zapisu na podstawie przekazanego wzorca
 • Generowanie umów / zapisów do wydruku
 • Rozwiązywanie umów z wyliczaniem salda

Zarządzanie kursami

 • Definiowanie dowolnych przedmiotów
 • Określanie czasu jednostki lekcyjnej
 • Wybór poziomów nauczania
 • Dodawanie kosztów materiałów szkoleniowych i innych kosztów
 • Sugerowanie kursu następnego
 • Definiowanie wielu cen kursu i wartości pierwszej wpłaty (dla płatności ratalnych)
 • Określanie liczby zajęć w roku w zależności od ceny
 • W kontekście umowy, możliwość kalkulacji ceny kursu w oparciu o ilość przeprowadzonych i pozostałych zajęć

Rozliczenia z nauczycielami

 • Możliwość prowadzenia rozliczeń z nauczycielami na poziomie stawek określanych globalnie (dla całej szkoły), stawek dla poszczególnych grup  lub stawek na poziomie zajęć
 • Możliwość prowadzenia rozliczeń za zajęcia na podstawie ilości osób w grupie oraz czasu trwania zajęć
 • Generowanie rozliczeń za zrealizowane zajęcia oraz przewidziane koszty zajęć nadchodzących

Magazyny

 • Definiowanie magazynów
 • Definiowanie kategorii towarów i usług
 • Dodawanie i edycja towarów i usług
 • Tworzenie dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ)
 • Tworzenie automatyczne dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ) na podstawie faktur zakupu i sprzedaży
 • Możliwość przekazywania towarów na stan pojedynczego ucznia
 • Możliwość zbiorczego przekazywania towarów na stan uczniów danej grupy oraz tworzenie zestawień listy materiałów do przekazania dla nauczycieli

Rozliczenia gotówkowe

 • Obsługa wpłat
 • Obsługa wypłat
 • Tworzenie raportów kasowych wg. zadanych dat

Zarządzanie ocenami

 • Określanie skali ocen
 • Dodawanie wagi ocen
 • Dodawanie ocen

Zarządzanie obecnościami uczniów na zajęciach

 • Wyznaczanie zastępstw
 • Usprawiedliwianie nieobecności

Tworzenie grup

 • Dodawanie nauczycieli do grupy
 • Dodawanie sal
 • Dodawanie daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupy
 • Dodawanie uczniów do grupy
 • Ustalanie tygodniowego planu zajęć grupy

Zarządzanie zasobami szkoły

 • Zarządzanie salami lekcyjnymi
 • Zarządzanie pomocami dydaktycznymi, których można użyć w trakcie prowadzenia zajęć

Uzupełnianie zajęć

 • Dodawanie do zajęć obecności, nieobecności i spóźnień
 • Dodawanie opisów zajęć
 • Dodawanie prac domowych
 • Dodawanie ocen opisowych
 • Dodawanie uwag
 • Dodawanie informacji o wykorzystanych narzędziach dydaktycznych (książki, płyty, filmy, itp)
 • Automatyczne wypełnianie zajęć (opcjonalnie)

Zarządzanie użytkownikami

 • Udostępnianie uczniom i rodzicom/opiekunom możliwości logowania (tzw. użytkownik systemowy)
 • Możliwość nadawania haseł o określonej strukturze
 • Możliwość blokowania konta

Zarządzanie rodzicami/opiekunami

 • Dodawanie jednego lub dwóch opiekunów
 • Dodawanie danych kontaktowych oraz dedykowanych numerów do wiadomości SMS
 • Dodawanie specjalnych numerów do umowy/zapisów (tzw. ICE)
 • Przypisanie jednego opiekuna do jednego lub wielu uczniów

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • nauczycielami

Pulpit/Dashboard

 • Widok na nadchodzące zajęcia
 • Możliwość dodawania informacji na temat zajęć (np. uzupełnianie listy obecności, dodawanie uwag)
 • Wgląd do grafiku zajęć
 • Dostępność czatu
 • Widok na nadchodzące wydarzenia
 • Zarządzanie grupami (np. odwoływanie i przesuwanie zajęć) do których nauczyciel jest przypisany w zależności od uprawnień nadanych przez właściciela szkoły

Widok na własne grupy

 • Wgląd w tygodniowy rozkład zajęć
 • Widok na plan zajęć na najbliższy miesiąc
 • Wgląd w listę uczniów

Uzupełnianie zajęć

 • Dodawanie do zajęć obecności, nieobecności, spóźnień
 • Dodawanie opisów zajęć
 • Dodawanie prac domowych
 • Dodawanie ocen opisowych
 • Dodawanie uwag
 • Dodawanie informacji o wykorzystanych narzędziach dydaktycznych (książki, płyty, filmy, itp)
 • Automatyczne wypełnianie zajęć (opcjonalnie)

Własna oś czasu

 • Oś na której wyświetlane są informacje o uczniu w porządku chronologicznym, są to informacje dotyczące:
  • przystąpienia do szkoły
  • uwag
  • ocen
  • ocen opisowych
  • rezygnacji ze szkoły
  • ewentualnie innych zdarzeń
 • Dla rodziców dodatkowo na widoku dostępne są informacje na temat:
  • płatności nadchodzących
  • wpłat

Widok na własną grupę ucznia

 • Widok na tygodniowy rozkład zajęć
 • Wgląd w plan zajęć na najbliższy miesiąc
 • Wgląd listę uczniów

Dla rodziców/opiekunów

 • Możliwość wyboru ucznia z listy (jeśli więcej niż jeden)
 • Możliwość przeglądania wszystkich informacji o uczniu w kontekście ucznia wybranego z listy

Dodawanie dokumentów

 • Możliwość dodania dodatkowych dokumentów na temat ucznia
 • Możliwość określania poziomu dostępu do dokumentów – dokument wewnętrzny, dokument widoczny dla opiekuna i ucznia

Osiągnięcia

 • Dostęp do wszystkich osiągnięć ucznia, takich jak:
  • oceny
  • oceny opisowe
  • uwagi

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • nauczycielami

Widok obecności w zajęciach

 • Widok na aktualną statystykę obejmującą
  • spóźnienia
  • obecności
  • nieobecności (w tym opcjonalnie nieobecności usprawiedliwione)

Korzyści

Dlaczego warto
korzystać z systemu
EduSky

platnosci on-line

Kalendarz zajęć

Planuj i dodawaj zajęcia do kalendarza. Udostępniaj informacje o zajęciach dla uczniów i lektorów.

wizerunek

Powiadomienia o zajęciach

Wysyłaj powiadomienia SMS o nadchodzących,
lub odwołanych zajęciach.

Korzyść #4

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

platnosci on-line

Zarządzanie wpłatami za zajęcia

Nie trać czasu! Wykorzystuj automatyczne wiązanie wpłat bankowych za kursy z konkretną umową.

wizerunek

Pozytywny wizerunek szkoly

Buduj pozytywne relacje z kursantami,
zapewnij im możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji

Korzyść #3

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Komunikacja SMS

Skuteczna komunikacja

Bądź w ciągłym kontakcie z uczniami i rodzicami. Korzystaj z czatu lub wysyłaj wiadomości mailowe.

Baza_uczniow

Baza uczniów i lektorów

Daj nauczycielom, opiekunom i studentom
dostęp do osobistych profili zawierających dedykowane informacje i harmonogramy.

Korzyść #2

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Zarządzanie

Proste zarzadzanie szkołą

Definiuj różne rodzaje kursów,
dodawaj uczniów, układaj plany zajęć

Finanse

Kontrola finansów

Monitoruj zaległe wpłaty, wysyłaj
przypomnienia o nadchodzącyh płatnościach

Korzyść #1

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EdySky

Zapraszamy do kontaktu

Szukasz systemu do zarządzania szkołą?
zadzwoń lub wpisz swoje dane - oddzwonimy z ofertą.

Wsparcie techniczne

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu
odpowiadamy pod adresem e-mail:

Telefon
serwis@edusky.pl

Czekamy na kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Gdzie jesteśmy?

Jeśli jesteś w okolicy zapraszamy do
naszego biura w kieleckim
parku technologicznym
ul. olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Jak dojechać
zobacz na mapie

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych

Logo