POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY EXENTIS SP. Z O.O.

W przypadku, gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe lub gdy gromadzimy je w którykolwiek sposób wskazany poniżej w sekcji 2, wyrażają Państwo zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie:

 • w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa;
 • zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania (tj. dla wewnętrznych celów administracyjnych, analizy danych i analizy porównawczej (więcej informacji w ust. 3), marketingu bezpośredniego, utrzymania zautomatyzowanych systemów archiwizacji danych lub w celu wykrywania przestępstw i zapobiegania im);
 • lub na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym terminie, zgodnie z opisem zamieszczonym w Informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności może mieć dla Państwa znaczenie, nawet jeśli nie są Państwo naszymi klientami i nigdy nie korzystali z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług. Możemy posiadać Państwa dane osobowe, ponieważ otrzymaliśmy je od użytkownika naszej strony internetowej, naszej aplikacji lub usługi.

Brexit: odniesienia do „RODO” w niniejszej Polityce Prywatności będą obejmować wszelkie „RODO Zjednoczonego Królestwa”, utworzone na mocy brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

1. Kim jesteśmy

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich produktów, aplikacji i usług oferowanych przez Exentis sp. z o.o.,  ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce;  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000742900, NIP: 9592011923, REGON: 380893561., lecz z wyłączeniem wszelkich produktów, aplikacji lub usług, do których zastosowanie znajdują odrębne informacje o ochronie prywatności, które nie obejmują niniejszej Informacji.

2. Jak zbieramy informacje

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zbieramy informacje o Państwu i wszelkich innych osobach, których dane przekazują nam Państwo w trakcie:

 • rejestrowania się w celu korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym bezpłatnych wersji testowych); dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Możemy również poprosić Państwa o przekazanie dodatkowych informacji o Państwa działalności gospodarczej i preferencjach;
 • składania zamówienia przy wykorzystaniu z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania, dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej)
 • korzystasz z naszych aplikacji, które mogą zbierać metadane;
 • wypełniania formularzy w trybie online, uczestniczenia w ankietach, zamieszczania informacji na naszych tablicach informacyjnych lub blogach, przystępowania do wszelkich konkursów i loterii, pobierania informacji, takich jak: raporty, ebooki, newslettery lub inne publikacje, bądź też uczestniczenia we wszelkich innych obszarach interakcji występujących na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji lub usłudze;
 • interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych;
 • przekazywania nam swoich danych kontaktowych w trakcie rejestrowania się w celu korzystania z udostępnianych przez nas stron internetowych, aplikacji lub usług lub uzyskania dostępu do nich, lub w trakcie aktualizowania przez Państwa tych danych;
 • oraz kontaktowania się z nami w sposób inny niż poprzez Internet, na przykład telefonicznie,  SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Zbieramy również informacje z Państwa urządzeń (w tym mobilnych) oraz aplikacji, które są wykorzystywane przez Państwa lub użytkowników, którym Państwa urządzenie zostało udostępnione do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i do korzystania z nich (na przykład: możemy pobierać informacje o numerze identyfikacyjnym i typie Państwa urządzenia, informacje o lokalizacji oraz informacje o połączeniu, takie jak dane statystyczne o Państwa widokach strony, dane o ruchu skierowanym na strony oraz ze stron, adres odsyłający URL, dane reklamowe, adres IP, historię przeglądania oraz informacje na temat Państwa logowań). Możemy tego dokonać, wykorzystując pliki cookie lub podobne technologie (opisane w ust. 11 poniżej).

Możemy uzupełnić dane osobowe zebrane od Państwa za pomocą informacji, które uzyskamy od osób trzecich upoważnionych do dzielenia się nimi,  dostawców poszukiwanych informacji oraz ze źródeł publicznych (np. dla potrzeb dokonania analizy klienta), lecz w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnianie nam danych o innych osobach

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe o innej osobie, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody i innych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, należy upewnić się, że przekazali Państwo wymagane powiadomienia i uzyskali wyraźną zgodę osoby fizycznej lub posiadają Państwo podstawę prawną do przekazania nam informacji, a także wyjaśnią im Państwo, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy ich dane osobowe lub skierują ich do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Państwa dane do:

 • przekazania informacji i dostarczenia zażądanych lub zamówionych przez Państwa usług lub zamówionych aplikacji;
 • porównania informacji pod względem ich prawidłowości oraz zweryfikowania ich z osobami trzecimi;
 • dostarczenia, utrzymania, chronienia i ulepszania dowolnych aplikacji, produktów, usług i informacji, których mogą Państwo od nas zażądać;
 • zarządzania lub administrowania Państwa korzystaniem z aplikacji, produktów i usług, o których dostarczenie zostaliśmy poproszeni;
 • zarządzania naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające);
 • monitorowania, mierzenia, udoskonalania i chronienia naszych treści, stron internetowych, aplikacji i usług w celu dostarczenia Państwu jak najlepszej użyteczności naszych rozwiązań.;
 • prowadzenia wewnętrznego testowania naszych stron internetowych, aplikacji, systemów i usług w celu testowania i udoskonalania ich bezpieczeństwa, dostępności i efektywności, w którym to przypadku informacje wykorzystywane dla tych celów podlegałyby anonimizacji, co zapewni, że będą one wyświetlane na poziomach zagregowanych i nie będzie ich można na powrót powiązać z Państwem ani z żadną inną żyjącą osobą;
 • przekazywania Państwu dowolnych informacji, które mamy obowiązek przesłać w celu wypełnienia naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
 • przestrzegać wszelkich innych naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
 • wykrywania, badania przestępstw, bezprawnych lub zabronionych czynów lub zapobiegania im, lub w celu innej ochrony naszych praw wynikających z przepisów prawa (w tym komunikowania się z regulatorami oraz organami ścigania dla tych celów);
 • kontaktowania się z Państwem z zapytaniami o wzięcie udziału w naszych badaniach klienta (np. pozyskiwanie informacji zwrotnych o wykorzystywaniu przez Państwa naszych aplikacji, produktów i usług);
 • monitorować, przeprowadzać analizy statystyczne i testy porównawcze, pod warunkiem, że w takich okolicznościach jest to analiza zbiorcza, która nie będzie powiązana z Państwem lub jakąkolwiek żyjącą osobą, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo;
 • dostarczać Państwu spersonalizowane reklamy, marketing (który może obejmować komunikaty wewnątrz produktu) lub informacje, które mogą być dla Państwa użyteczne, w oparciu o Państwa korzystanie z naszych aplikacji i usług
 • przekazywania treści i usług wspólnie z osobami trzecimi, z którymi utrzymują Państwo odrębne relacje (np. dostawcami mediów społecznościowych);
 • oraz dostarczania Państwu usług wykorzystujących dane lokalizacyjne (np. reklamy i inne spersonalizowane treści), w ramach których zbieramy dane o geolokalizacji.

Nasze strony internetowe, aplikacje (w tym aplikacje mobilne) oraz usługi mogą zawierać technologię umożliwiającą nam:

 • sprawdzenie określonych informacji z Państwa urządzenia lub systemów bezpośrednio związanych z Państwa korzystaniem z przedmiotowych stron internetowych, aplikacji lub usług, z naszymi ewidencjami – w celu zapewnienia, że strony internetowe, aplikacje lub usługi są wykorzystywane zgodnie z naszymi umowami użytkownika końcowego oraz w celu usuwania wszelkich problemów;
 • pozyskanie informacji odnoszących się do dowolnych błędów technicznych lub innych problemów z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami i usługami;
 • przestrzegania naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
 • zbieranie informacji o tym, jak Państwo i użytkownicy wykorzystują funkcje i właściwości naszych stron internetowych, aplikacji i usług;
 • oraz zbieranie informacji statystycznych o systemie operacyjnym oraz środowisku, z których uzyskują Państwo dostęp do naszych aplikacji lub usług.

Mogą Państwo zarządzać ustawieniami prywatności w swojej przeglądarce lub swoich aplikacjach i usługach (o ile to umożliwiają).

W dodatku do celów opisanych w niniejszym ust. 3 możemy również wykorzystywać zebrane przez nas informacje w celu przekazywania Państwu ukierunkowanych reklam, marketingu (w tym przesyłanie wiadomości w ramach produktu) lub informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, aplikacji i usług lub wszelkich innych informacji o Państwu, którymi dysponujemy (w zależności od stron internetowych, aplikacji lub usług mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania tych właściwości, zależnie od preferencji). Ustępy 5 oraz 6 niniejszej Informacji przedstawiają dalsze szczegóły sposobu naszego postępowania w tym względzie.

Możemy monitorować i rejestrować naszą komunikację z Państwem, w tym pocztę elektroniczną i konwersacje telefoniczne. Informacje, które zbieramy, mogą być w takim przypadku wykorzystywane w celach szkoleniowych, zapewnienia jakości, ewidencjonowania szczegółowych danych o naszych stronach internetowych, aplikacjach i usługach, które Państwo zamawiają u nas lub o które Państwo zapytują, a także ogólnie, w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Dane mobilne

Możemy pozyskiwać informacje poprzez aplikacje mobilne, które Państwo lub użytkownicy posługujący się Państwa urządzeniami instalują na urządzeniach mobilnych w celu uzyskania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji lub usług oraz w celu korzystania z nich lub które Państwo albo użytkownicy korzystający z Państwa urządzeń wykorzystują w celu świadczenia innych usług związanych z takimi aplikacjami mobilnymi (np. do synchronizowania informacji z naszej aplikacji lub usługi z taką aplikacją mobilną). Powyższe aplikacje mobilne mogą być nasze lub mogą należeć do osób trzecich. W przypadku gdy aplikacja mobilna należy do osoby trzeciej, mają Państwo obowiązek zapoznać się z informacją o ochronie prywatności sporządzonej przez tę osobę, ponieważ znajdzie ona zastosowanie do korzystania przez Państwa z aplikacji mobilnej tej osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za aplikacje mobilne takiej osoby trzeciej ani za korzystanie przez nią z Państwa danych osobowych.

Aplikacje mobilne mogą przekazywać nam informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z takich aplikacji oraz z wykorzystywaniem naszych aplikacji i usług, do których dostęp uzyskują Państwo za pomocą przedmiotowych aplikacji mobilnych. Możemy wykorzystywać takie informacje w celu dostarczenia i ulepszenia takiej aplikacji mobilnej lub naszych własnych aplikacji lub usług. Na przykład: działanie podjęte w ramach aplikacji mobilnej może być ujęte w dzienniku zdarzeń.

Mogą Państwo skonfigurować swoje ustawienia prywatności w aplikacji mobilnej na urządzeniu, lecz może to mieć wpływ na efektywność przedmiotowej aplikacji mobilnej oraz na sposób jej interakcji z naszymi aplikacjami i usługami.

Analiza danych i analiza porównawcza

Możemy wykorzystywać informacje wygenerowane i przechowywane w trakcie korzystania przez Państwa z naszych usług dla naszych prawnie uzasadnionych interesów handlowych w celu umożliwienia udostępnienia Państwu najlepszych usług, rozwiązań i/lub doświadczeń. Takie cele obejmują:

 • przekazywanie Państwu reklam, marketingu (w tym przesyłanie wiadomości w ramach produktu) lub informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z usług;
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu ulepszenia naszych usług, produktów i aplikacji;
 • rozwijanie i dostarczanie nowych i istniejących funkcji i usług (w tym analizy statystycznej, testów porównawczych, szczegółowych informacji, katalogowania rachunków i prognozowania przepływów pieniężnych);
 • oraz dostarczanie Państwu usług wykorzystujących dane lokalizacyjne (np. treści zależnych od lokalizacji), w ramach których zbieramy dane o geolokalizacji, a także zapewnienie odpowiedniego doświadczenia.

Należy pamiętać, że wykorzystywanie przez nas danych osobowych może dotyczyć Państwa klientów indywidualnych, dostawców, pracowników oraz innych osób, których informacje są wprowadzane na naszych stronach internetowych, w aplikacjach lub usługach.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania związanego z naszymi uzasadnionymi interesami. W tym celu prosimy o kontakt przez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dzielenie się Państwa danymi

Możemy dzielić się Państwa danymi z:

 • naszymi dostawcami usług i agentami (w tym ich podwykonawcami) oraz osobami trzecimi przetwarzającymi informacje w naszym imieniu (np. dostawcami usług internetowych i platformowych, dostawcami usług przetwarzania płatności oraz podmiotami, które angażujemy w celu uzyskania pomocy przy wysyłaniu do Państwa wiadomości), którzy mogą nam pomóc dostarczać Państwu aplikacje, produkty, usługi i informacje, których Państwo żądają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować;
 • osobami trzecimi wykorzystywanymi do usprawnienia transakcji płatniczych, na przykład izbami i systemami rozliczeniowymi, instytucjami finansowymi i beneficjentami transakcji;
 • osobami trzecimi, z którymi utrzymują Państwo relacje, pod warunkiem udzielenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez nas informacji (np. strony mediów społecznościowych lub inni dostawcy aplikacji osób trzecich);
 • osobami trzecimi w celach marketingowych (np. nasi partnerzy i inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy i których produkty naszym zdaniem Państwa zainteresują w prowadzeniu przez Państwa działalności gospodarczej. 
 • organy rządowe, organy regulacyjne i wszelkie inne strony trzecie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych przez firmę Exentis Sp. z o.o.
 • organami ścigania w celu umożliwienia im wykrywania przestępstw i zapobiegania im oraz ścigania sprawców wykroczeń lub przestępstw;
 • wszelkimi osobami trzecimi w kontekście faktycznego lub grożącego postępowania prawnego, pod warunkiem, że będziemy do tego uprawnieni (na przykład w odpowiedzi na postanowienie sądu);
 • wszelkimi osobami trzecimi w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, z uwzględnieniem ustawowej i regulacyjnej sprawozdawczości, wykrywania bezprawnych czynności lub zapobiegania im;
 • organami rządowymi w przypadku obowiązkowej sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa.

Możemy dzielić się niemożliwymi do zidentyfikowania, nieosobowymi informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych, aplikacji, produktów lub usług publicznie lub z osobami trzecimi, lecz nie będą to informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa.

4. Marketing

Okresowo możemy wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w sprawie szczegółów dotyczących naszych aplikacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.  Mają Państwo prawo zażądać od nas w dowolnym czasie zaprzestania kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Mogą Państwo również zażądać w dowolnym czasie zaprzestania dzielenia się przez nas Państwa danymi z osobami trzecimi. Mogą Państwo to uczynić poprzez wysłanie do nas e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamy na platformach osób trzecich

W przypadku otrzymania od Państwa odpowiedzi na wiadomości zamieszczone przez nas na platformach osób trzecich (takich jak LinkedIn, Instagram, Facebook, Google i Twitter), możemy również dzielić się Państwa danymi z tymi osobami trzecimi w celu przekazania Państwu ukierunkowanych reklam/treści za pomocą odpowiedniej platformy osoby trzeciej, na podstawie Państwa profilu/zainteresowań. Państwa informacje są wykorzystywane przez dostawców platform w celu zidentyfikowania Państwa konta oraz przekazywania Państwu reklam. Mogą Państwo kontrolować, jakiego rodzaju reklamy będą Państwo otrzymywać za pomocą ustawień prywatności na platformie odpowiedniego dostawcy, przy czym w przypadku konieczności uzyskania większej ilości informacji prosimy kontaktować się centrum wsparcia/pomocy takiej osoby trzeciej.

5. Państwa dane i Państwa prawa

Jeżeli posiadają Państwo jednostki organizacyjne w EOG lub w innej jurysdykcji przewidującej podobne przepisy prawa w sprawie ochrony danych, w pewnych okolicznościach mają Państwo następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
 • w odniesieniu do danych przekazanych nam w sposób automatyczny – prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe („prawo do przenoszenia danych”);
 • w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania;
 • oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

W przypadku wycofania przez Państwa zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Informacji możemy nie być w stanie udostępnić Państwu całości lub części naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Zachowamy Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych relacji biznesowych i w późniejszym czasie, przez okres konieczny i odpowiadający naszym prawnie uzasadnionym celom biznesowym. W chwili kiedy nie będziemy już potrzebować informacji na Państwa temat, pozbędziemy się ich w bezpieczny sposób (bez dalszego informowania Państwa o tej czynności).

6. Zmiany w Informacji

Do niniejszej Polityki Prywatności możemy wprowadzać zmiany. Tym niemniej, Państwa prawa z niej wynikające nie zostaną umniejszone. Niniejszą Informację będziemy zawsze aktualizować na naszej stronie internetowej. 

7. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych na nasze strony internetowe, do naszych aplikacji lub usług albo na inne strony internetowe, bądź do innych aplikacji lub usług, przy pomocy łącza internetowego lub podobnego. Jeżeli przekazaliśmy Państwu hasło (lub hasło zostało przez Państwa wybrane) do uzyskania dostępu do pewnych obszarów naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, prosimy przechowywać to hasło w sposób bezpieczny – my nie podzielimy się tym hasłem z nikim innym.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa konto zostało naruszone, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inne strony i media społecznościowe

W przypadku skorzystania z linku zamieszczonego na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji, lub usłudze niniejsza Informacja przestaje obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki przyjęte przez osoby trzecie w zakresie posługiwania się informacjami na ich stronach lub w ramach ich usług i zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności zamieszczonymi na przedmiotowych stronach lub w ramach przedmiotowych usług.

Nasze strony internetowe, aplikacje lub usługi mogą umożliwić Państwu dzielenie się informacjami ze stronami mediów społecznościowych w celu utworzenia lub podłączenia konta. Strony mediów społecznościowych mogą automatycznie przekazywać nam dostęp do pewnych Państwa danych osobowych, które zachowują (np. przeglądaną przez Państwa treść). Powinni Państwo być w stanie zarządzać ustawieniami prywatności na swoich kontach mediów społecznościowych, a w ten sposób zarządzać rodzajami danych osobowych, do których możemy uzyskać dostęp w ramach takich kont.

Pliki cookie, analityka i dane o ruchu sieciowym

Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe przekazywane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam w Państwa spersonalizowanej obsłudze oraz w dostosowywaniu do Państwa potrzeb naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Nasze pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookie identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” Państwa oraz Państwa preferencji na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach, które pozostają na Państwa komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

Korzystamy z poniższych rodzajów plików cookie:

Cookie bezwzględnie konieczne

Są to pliki cookie, które są konieczne dla należytego funkcjonowania naszych stron internetowych, aplikacji lub usług; na przykład: pliki takie umożliwiają Państwu uzyskanie dostępu do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej oraz zapamiętanie produktów, które włożyli Państwo do zakupowego koszyka.

Cookie efektywnościowe i technologie analityczne

Są to pliki cookie zbierające informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających i użytkowników z naszych stron internetowych, aplikacji i usług; na przykład: których funkcjonalności użytkownicy używają najczęściej, a także czy otrzymują wiadomości o błędach z obszarów stron internetowych, aplikacji czy usług. Takie pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują odwiedzającego lub użytkownika. Wszystkie informacje, które takie pliki cookie zbierają, są zagregowane, a wobec tego anonimowe. Wykorzystujemy te pliki wyłącznie do ulepszenia pracy naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Cookie funkcjonalności

Są to pliki cookie, które umożliwiają naszym stronom internetowym, aplikacjom i usługom zapamiętanie dokonanych przez Państwa wyborów (takich jak Państwa imię i nazwisko, język lub region, w których Państwo przebywają) oraz przekazują wzbogacone, bardziej osobiste właściwości. Takie pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętania Państwa zmian wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części naszych stron internetowych, które mogą być przez Państwa dostosowane do własnych potrzeb. Mogą być one również wykorzystywane do świadczenia wnioskowanych przez Państwa usług. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być zanonimizowane i nie mogą śledzić Państwa czynności przeglądania innych stron internetowych.

Cookie ukierunkowane lub reklamowe

Są to pliki cookie wykorzystywane do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla Państwa i Państwa zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby pokazywanych państwu reklam oraz pomagają mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Pliki te są zwykle zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatorów danych stron internetowych. Zapamiętują one fakt odwiedzenia przez Państwa strony internetowej, przy czym informacja ta jest udostępniana innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Cookie ukierunkowane lub reklamowe są dość często powiązane z funkcjonalnością strony zapewnianą przez inną organizację.

Sygnalizatory sieciowe i śledzenie parametrów

Korzystamy z plików cookie i podobnego oprogramowania sygnalizatorów sieciowych (web beacons) do zliczania użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową po wejściu na nią poprzez nasze reklamy lub inne strony internetowe lub poprzez e-maile, oraz do zbierania szczegółowych danych o zakupionych produktach lub usługach. Sygnalizatory sieciowe zbierają ograniczoną ilość informacji, które nie identyfikują poszczególnych osób. Nie można zapobiec wykorzystywaniu sygnalizatorów sieciowych. Tym niemniej, ponieważ są one wykorzystywane wraz z plikami cookie, można je skutecznie wyłączyć w ustawieniach przeglądarki ograniczających lub blokujących pliki cookie.

Adres IP i dane o ruchu sieciowym

Na naszych serwerach w automatycznym dzienniku zdarzeń prowadzimy rejestr danych o ruchu sieciowym, takich jak Państwa adres IP, informacje o urządzeniu, o stronie internetowej odwiedzonej przez Państwa przed naszą oraz o stronie internetowej odwiedzanej przez Państwa po opuszczeniu naszej strony. Zbieramy również pewne dane statystyczne o stronie internetowej, aplikacji i usłudze, takie jak szybkość przesyłania danych, liczba wejść na stronę oraz liczba odsłon. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie danych o ruchu lub danych statystycznych ze stron.

Prosimy o szersze zapoznanie się z poszczególnymi plikami cookie oraz technologiami analizy.

Google analytics

Google Analytics (Analityka Google) wykorzystuje pliki cookie pomagające stronie internetowej zanalizowanie sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych, aplikacji i usług. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Państwa ze stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym o Państwa adresie IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze stron internetowych, aplikacji lub usług oraz w celu opracowania raportów o aktywności sieciowej dla operatorów sieci i świadczenia innych usług związanych z aktywnością sieciową i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo odmówić korzystania z plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki lub aplikacji, lecz proszę zwrócić uwagę, że w przypadku dokonania takiego wyboru mogą nie mieć Państwo możliwości korzystania z całej funkcjonalności strony internetowej. Poprzez korzystanie z naszych stron internetowych, produktów i usług wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w powyższy sposób i dla powyższych celów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z sekcją Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług (na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem, który Google może okresowo wskazać).

W celu rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych prosimy odwiedzić stronę: https://www.tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Jak wyłączyć pliki cookie

Mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki lub strony internetowej, aplikacji lub usługi w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie, zależnie od opcji wyboru, jednak może się okazać, że wyłączenie plików cookie wpływa na Państwa zdolność do korzystania z niektórych części naszych stron, aplikacji lub usług. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie oraz instrukcji, jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików, prosimy odwiedzić strony www.allaboutcookies.org i www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Korzyści

Dlaczego warto
korzystać z systemu
EduSky

platnosci on-line

Kalendarz zajęć

Planuj i dodawaj zajęcia do kalendarza. Udostępniaj informacje o zajęciach dla uczniów i lektorów.

wizerunek

Powiadomienia o zajęciach

Wysyłaj powiadomienia SMS o nadchodzących,
lub odwołanych zajęciach.

Korzyść #4

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

platnosci on-line

Zarządzanie wpłatami za zajęcia

Nie trać czasu! Wykorzystuj automatyczne wiązanie wpłat bankowych za kursy z konkretną umową.

wizerunek

Pozytywny wizerunek szkoly

Buduj pozytywne relacje z kursantami,
zapewnij im możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji

Korzyść #3

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Komunikacja SMS

Skuteczna komunikacja

Bądź w ciągłym kontakcie z uczniami i rodzicami. Korzystaj z czatu lub wysyłaj wiadomości mailowe.

Baza_uczniow

Baza uczniów i lektorów

Daj nauczycielom, opiekunom i studentom
dostęp do osobistych profili zawierających dedykowane informacje i harmonogramy.

Korzyść #2

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Zarządzanie

Proste zarzadzanie szkołą

Definiuj różne rodzaje kursów,
dodawaj uczniów, układaj plany zajęć

Finanse

Kontrola finansów

Monitoruj zaległe wpłaty, wysyłaj
przypomnienia o nadchodzącyh płatnościach

Korzyść #1

ponad50000użytkowników korzysta
już z Systemu EdySky

Zapraszamy do kontaktu

Szukasz systemu do zarządzania szkołą?
zadzwoń lub wpisz swoje dane - oddzwonimy z ofertą.

Wsparcie techniczne

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu
odpowiadamy pod adresem e-mail:

Telefon
serwis@edusky.pl

Czekamy na kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Gdzie jesteśmy?

Jeśli jesteś w okolicy zapraszamy do
naszego biura w kieleckim
parku technologicznym
ul. olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Jak dojechać
zobacz na mapie

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych

Logo