Banner
ScrollDown

Kategorie

FAQ: Kursy, grupy, przedmioty

Rola grupy w systemie - obok zapisów - jest kluczowa dla prawidłowego działania systemu. Określając grupę, definiujemy plan grupy na cały okres dla którego została zdefiniowana. Jeśli zdefiniowane zostana wszystkie grupy w danym okresie nauczania, mamy plan dla całej szkoły. Plany zajęć generują się więc automatycznie na podstawie uzupełnionych grup.

Drugim kluczowym elementem grupy są przypisani do niej uczniowie. Na podstawie tego przypisania dla zajęć generowane są listy obecności. 

 

Aby zapoznać się z listą grup aktualnie dodanych w systemie Grup, koyztsamy z opcji SEKRETARIAT -- GRUPY lub DZIENNIK -- GRUPY. Z poziomu Listy Grup dostępne opcje pozwalają na dodanie grupy, edycję grupy oraz wysłanie wiadomości do uczestników przypisanych do danej grupy.

 

DODAWANIE NOWEJ GRUPY

Aby dodać Nową Grupę należy wejść w moduł SEKRETARIAT -- GRUPY lub DZIENNIK -- GRUPY

Po wejściu w zakładkę uzupełniamy informacje wymagane w formularzu:

  • Tytuł/Nazwa grupy
  • Kolor grupy (jest to funkcjonalność dzięki której na widoku Planu Zajęć – poszczególne Grupy mogą być oznaczone innym kolorem)
  • Data rozpoczęcia - czyli data od kiedy rozpoczynają się zajęcia danej grupy
  • Data zakończenia - data, która określa zakończenie zajęć grupy UWAGA! Data ta jest istotna o tyle, że po jej upływie zamykane są umowy uczniów przypisanych do danej grupy.
  • Kurs (pole wyboru)
  • Lektor (pole wyboru)
  • Sala wykładowa (pole wyboru)

Jak wspomniano wcześniej, każda grupa musi posiadać przyporządkowane zajęcia w rozkładzie tygodniowym (np. piątek 16 - 18). Aby możliwe było ich dodanie, udostępniony został poniżej w/w pól kalendarz, na którym możliwe jest wybranie dat. Opcjonalnie możliwe jest również dodanie sali oraz lektora, ale element ten nei jest wymagany jeśli lektor został wybrany w ramach grupy. Przedmiot również jest nieobowiązkowy i dziedziczony z grupy.

Po prawej stronie znajduje się pole do dodwania uczniów do grupy. Po wciśnięciu przycisku Dodaj, pojawia się lista wyboru z uczniami. Po wybraniu ucznia, klikamy przycisk Dodaj i w ten sposób dodajemy kolejnego ucznia.

Operację potwierdzamy zielonym przyciskiem ZAPISZ.

 

EDYCJA GRUPY

Aby edytować Grupę należy w widoku listy wejść w opcje - Edycja. Pozwoli nam to na edycję danej pozycji.

 

WYSŁANIE WIADOMOŚCI

Jeśli chcemy wysłać wiadomość do uczestników grupy, w widoku listy wejść w opcje - wiadomość do grupy. Dzięki temu wyświetlone zostanie okno, gdzie możemy zdefiniować do kogo, jaka oraz kiedy wiadomość może zostać wysłana.

Korzyści

Dlaczego warto
korzystać z systemu
EduSky

platnosci on-line

Kalendarz zajęć

Planuj i dodawaj zajęcia do kalendarza. Udostępniaj informacje o zajęciach dla uczniów i lektorów.

wizerunek

Powiadomienia o zajęciach

Wysyłaj powiadomienia SMS o nadchodzących,
lub odwołanych zajęciach.

Korzyść #4

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

platnosci on-line

Zarządzanie wpłatami za zajęcia

Nie trać czasu! Wykorzystuj automatyczne wiązanie wpłat bankowych za kursy z konkretną umową.

wizerunek

Pozytywny wizerunek szkoly

Buduj pozytywne relacje z kursantami,
zapewnij im możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji

Korzyść #3

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Komunikacja SMS

Skuteczna komunikacja

Bądź w ciągłym kontakcie z uczniami i rodzicami. Korzystaj z czatu lub wysyłaj wiadomości mailowe.

Baza_uczniow

Baza uczniów i lektorów

Daj nauczycielom, opiekunom i studentom
dostęp do osobistych profili zawierających dedykowane informacje i harmonogramy.

Korzyść #2

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Zarządzanie

Proste zarzadzanie szkołą

Definiuj różne rodzaje kursów,
dodawaj uczniów, układaj plany zajęć

Finanse

Kontrola finansów

Monitoruj zaległe wpłaty, wysyłaj
przypomnienia o nadchodzącyh płatnościach

Korzyść #1

ponad50000użytkowników korzysta
już z Systemu EdySky

Zapraszamy do kontaktu

Szukasz systemu do zarządzania szkołą?
zadzwoń lub wpisz swoje dane - oddzwonimy z ofertą.

Wsparcie techniczne

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu
odpowiadamy pod adresem e-mail:

Telefon
serwis@edusky.pl

Czekamy na kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Gdzie jesteśmy?

Jeśli jesteś w okolicy zapraszamy do
naszego biura w kieleckim
parku technologicznym
ul. olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Jak dojechać
zobacz na mapie

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych

Logo